VONDELPARKHONDEN:

vondelparkhondjesvondelparkhondjesvondelparkhondjesvondelparkhondjesvondelparkhondjesvondelparkhondjesvondelparkhondjesvondelparkhondjesvondelparkhondjesvondelparkhondjes

Inspraakbrieven voor de raadsvergadering 25 maart 2009.

Van onze voorzitter:
Namens de Vereniging Hondenbezitters Vondelpark spreek ik u (wederom) toe en ik hoop dat u dit keer niet, zoals we vaker constateerden bij raadsvergaderingen zodra het over dierenwelzijn gaat, ineens massaal naar het toilet gaat. We kunnen het niet laten om deze zogenaamd democratische weg van de inspraak toch nogmaals te volgen. Ook al vragen we ons af wat dit ‘burgerrecht’ ons eigenlijk brengt? Want ondanks al onze mondelinge en schriftelijke inspraakreacties, bijeenkomsten en contacten met de wethouder en raadsleden etc. etc. heeft het ons niets, maar dan ook niets positiefs gebracht.
lees meer (Word: 44Kb)

Van onze secretaris (op persoonlijke titel):
In 2001 en 2002 ben ik aangeschoven bij de werkgroepen en klankbordgroepen gebruik Vondelpark. In 2003 heb ik de groep hondenbezitters Vondelpark opgericht. In 2005 hebben we de vereniging opgericht. Gedurende de hele periode zijn we in overleg geweest met het stadsdeel en vooral ook met de politie hoe e.a. toch het best uitgevoerd en gehandhaafd kon worden.
In 2006, na de verkiezingen komt Paul van Grieken op de stoel zitten en alles is afgelopen.
lees meer (Word: 23,5Kb)

Van één van onze leden (Jan Driesen):
U bespreekt aanstaande woensdag het voor hondenbezitters zeer ingrijpende Beleidskader Gebruik Vondelpark.
Ik ben 1 van de ruim 400 geregistreerde en betalende leden van Vereniging Hondenbezitters Vondelpark, maar schrijf u op persoonlijke titel.
Negen jaar geleden kochten mijn man en ik welbewust een prachtig pand, direct gelegen aan het Vondelpark. Belangrijke reden vormde voor ons indertijd de zekerheid dat wij onze twee koningspoedels Splinter & Spijker blijvend in dat Vondelpark konden laten loslopen.
lees meer (Word: 26Kb)

Is uw buurman of -vrouw, tante oom, vriend of vriendin, collega of wie dan ook nog geen lid van onze vereniging?
Vraag, als ze ook maar enigszins om honden geven, of ze lid worden; we hebben ieder lid hard nodig!

En om deze -en andere mensen- als lid te werven, is er door het bestuur een leuke ansichtkaart ontwikkeld; deze is in januari verspreid onder onze leden, zodat men ze kan versturen naar potentiele nieuwe leden.
Heeft u uw kaarten reeds verstuurd en heeft u behoefte aan meer; neem dan contact met ons op.


De 'poepzakaffaire'

Beste leden,
Misschien denkt u al enige tijd: Hoe zit het eigenlijk met de poepzakjes in het Vondelpark? En kan ik er nu op vertrouwen dat de apparaten vol zijn?

Even terug in de tijd:
Al op onze ledenvergadering van 19 oktober werd door de leden gesignaleerd dat er al enige tijd geen poepzakjes meer ter beschikking waren.
Er werd verondersteld dat er misschien geen budget meer was voor de zakjes. Dat werd nadrukkelijk tegengesproken door Lars Hendriks, hoofd van de afdeling Handhaving. Door hem kregen we opeens de indruk dat de stroeve verhouding met het stadsdeelbestuur wel eens ten positieve zou kunnen veranderen. Toch bleken daar haken en ogen aan in de praktijk.

Onderzoekje
De poepzakken werden niet aangevuld en de herfstvakantie brak aan, dus we moesten onze nieuwsgierigheid naar wat er gaande was even opschorten. Sinds eind oktober zijn we, dwz voorzitter en secretaris, ieder op eigen wijze bezig geweest het zgn "poepzakraadsel"op te lossen.

Wat hebben we er aan gedaan?
We hebben met diverse onderdelen van het stadsdeel kontakt gehad, dwz Hendriks, het bestuurssecretariaat van wethouder van Grieken, het secretariaat van de vervangend stadsdeelsecretaris, diverse uitvoerders zowel van Afdeling Groen als Reiniging.
Pas heel recentelijk heeft de heer Sluyters afdelingshoofd Beheer Openbare Ruimte een tip van de sluier kunnen oplichten.

Verhalen die twee maanden lang de ronde deden:
Eén van de versies was: De poepzakjes waren eerder op dan gedacht, daar had men niet op gerekend, ze vielen onder de afdeling Reiniging en zouden gaan vallen onder de Afdeling Groen; wanneer was niet helder en dus was er een vacuum. De afdeling Reiniging wilde geen budget aanvragen voor iets wat onder Groen ging vallen. Ook de aansturing (management) van deze afdelingen was door de reorganisatie aan verandering onderhevig.
Verder deed een verhaal de ronde dat degene die erover ging op ouderschapsverlof was en dat daarom de boel stil lag.

Opvallend waren een paar zaken:
1. Het stadsdeel bleek meer bezig met interne perikelen, zoals reorganisatie, dan met service aan de burger
2. Kennelijk is er bijzonder veel onwetendheid bij de ambtenaren over hoe het nu zit met de organisatie en wie waarvoor verantwoordelijk is.
3. Met de echte verantwoordelijke managers of wethouder konden we geen contact te krijgen.
Dit is wel opmerkelijk voor een een bestuur en een stadsdeel dat de verhouding met de burgers aanzienlijk wil verbeteren..

Eind van het liedje
Uiteindelijk bleken er toch weer zakjes beschikbaar. De reeds genoemde heer Sluijters heeft althans een deel van het raadsel voor ons opgelost. Wat er vóór 20 en 25 november aan de hand was weten we niet, maar toen zijn tussen 20 en 25 november alle uitgiftepunten opnieuw gevuld. De voorraad hondenpoepzakken was daarmee op voor 2006 en er komen, aldus Sluijters, geen nieuwe meer dit jaar.
Voor volgend jaar d.w.z. met ingang van januari is er dankzij een motie van de raad weer geld dwz 5000 euro beschikbaar voor de zakjes. Dat geld wordt toereikend geacht voor een heel jaar.

Nou nou, dat was weer even verlicht ademhalen!!

jullie voorzitter,
Joyce Hes

 

28 mei 2006

Op 28 mei, de dag van het park, heeft de VHV met een standje in het Vondelpark gestaan. We hebben informatie verstrekt, leden geworven en de door Pedigree gesponsorde poepzakjes dispensers aan nieuw en bestaande leden uitgedeeld.
Het was een succesvolle dag!

Protestactie Vondelpark 24-9-2005
Protestactie Vondelpark 24-9-2005
Protestactie Vondelpark 24-9-2005
Protestactie Vondelpark 24-9-2005
Protestactie Vondelpark 24-9-2005
Protestactie Vondelpark 24-9-2005

En u kunt foto’s bekijken van onze geslaagde protestactie op 24 september 2005 door op onderstaande link te klikken.
Protestactie 24-9-2005