Word donateur

De vereniging krijgt geen subsidie en is dus afhankelijk van de financiële steun van haar leden en donateurs.
Wilt u liever geen lid worden maar draagt u de vereniging wel een warm hart toe, dan kunt u donateur worden.

U bent vrij om welk bedrag dan ook aan ons over te maken op bankrekeningnummer NL59ABNA055.84.30.244 t.n.v. VHV te Amsterdam, o.v.v. 'donatie' en eventueel uw e-mailadres, indien u op de hoogte gehouden wilt worden.

Heeft u geen e-mailadres, vermeld dan uw adres, postcode en woonplaats.

Hartelijk dank!