Waarom hebben wij deze Vereniging opgericht?

Een steeds grotere groep mensen die met of zonder hond in het Vondelpark komen willen hun stem laten horen in de discussie die is opgelaaid binnen het Stadsdeel Oud Zuid omtrent het hondenbeleid in het Vondelpark in Amsterdam. De Vereniging Hondenbezitters Vondelpark zal de belangen van deze mensen behartigen richting het Stadsdeel Oud Zuid met als doel: het gehele Vondelpark te behouden als losloopgebied voor honden.

Een belangrijke reden om de Vereniging op te richten is dat een Vereniging meer zeggingskracht zal hebben dan een Groep.
De invloed die we uit kunnen oefenen op de deelgemeente of andere gesprekspartners zal groter zijn en als het nodig is zullen we niet schuwen om juridische acties te ondernemen. Ook dat zal met een Vereniging makkelijker zijn.
Het thema `hondenbeleid Vondelpark´ zal voorlopig nog wel op de agenda blijven, zelfs als de plannen van wethouder Blaas voorlopig worden “afgeblazen”...

Officieel staat ons doel als volgt in de statuten verwoord:
art 2.1 De Vereniging heeft ten doel:
het vertegenwoordigen van de algemene belangen van hondenbezitters en hun sympathisanten in en rond het Vondelpark waaronder in het bijzonder het belang om het Vondelpark als losloopgebied voor honden te behouden.
Hierbij gaat de Vereniging uit van de verantwoordelijkheid van de hondenbezitter voor ( het gedrag van) zijn/haar eigen hond inclusief het opruimen van de uitwerpselen. Zonodig en waar mogelijk zal de Vereniging deze verantwoordelijkheid stimuleren en ondersteunen.
2. De vereniging poogt haar doel ondermeer te bereiken door waar nodig de leden in rechte te vertegenwoordigen met betrekking tot voormeld doel.

De financiele bijdrage die wij vragen aan onze leden is bestemd voor de bekostiging van eventueel toekomstige juridische stappen die wij als vereniging moeten nemen om het Vondelpark als losloopgebied voor de honden de behouden. Tevens zullen hiervan de diverse communicatiemiddelen worden betaald, om mensen op de hoogte te stellen van onze acties.