Wie zijn wij?

Degenen die de Groep Hondenbezitters Vondelpark vormden hebben een vereniging opgericht.
Het bestuur bestaat momenteel uit:

Gé Meijer, voorzitter
Pascal van den Hadelkamp, penningmeester
Lidia van Oostveen, secretaris


Er is momenteel een vacature voor bestuurslid.
Meer informatie? Mail naar info@hondenbezittersvondelpark.nl

Postadres vereniging:
Vereniging Hondenbezitters Vondelpark
Amstelveenseweg 75 - 1075 VV Amsterdam

Ingeschreven bij de KvK Amsterdam onder nummer 34237316