Wat doen we?

Officieel staat ons doel als volgt in de statuten verwoord:
art 2.1 De Vereniging heeft ten doel:
het vertegenwoordigen van de algemene belangen van hondenbezitters en hun sympathisanten in en rond het Vondelpark waaronder in het bijzonder het belang om het Vondelpark als losloopgebied voor honden te behouden.
Hierbij gaat de Vereniging uit van de verantwoordelijkheid van de hondenbezitter voor ( het gedrag van) zijn/haar eigen hond inclusief het opruimen van de uitwerpselen. Zonodig en waar mogelijk zal de Vereniging deze verantwoordelijkheid stimuleren en ondersteunen.
2. De vereniging poogt haar doel ondermeer te bereiken door waar nodig de leden in rechte te vertegenwoordigen met betrekking tot voormeld doel.

Het laatste nieuws over de vereniging en haar activiteiten kunt u lezen op de Nieuwspagina.